O nas

Biuro brokerskie POL Brokers Sp. z o.o. zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Firma nasza została zarejestrowana jako spółka w 1995 roku, pierwotnie działała jako agencja ubezpieczeniowa, od lutego 1998 roku jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym.
Początkowo większość zawieranych za naszym pośrednictwem umów stanowiły umowy ubezpieczenia przedmiotów leasingu. W 2001 roku firma przyjęła nazwę POL Brokers Sp z o.o. Jednocześnie ze zmianą nazwy zmieniliśmy strategię działania – oferując naszym Klientom profesjonalne pośrednictwo także w zakresie innych ubezpieczeń mienia, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, budowlanych, komunikacyjnych, finansowych, a także grupowych ubezpieczeń na życie.
Naszym nadrzędnym celem jest - aby uzyskanemu przez naszą firmę dynamicznemu wzrostowi liczby klientów i osiągniętemu wysokiemu przypisowi składki za umowy zawierane za naszym pośrednictwem w dalszym ciągu towarzyszyły indywidualne podejście do spraw każdego Klienta i wyjątkowa staranność przy opracowywaniu kompleksowych programów ubezpieczeniowych.

Dane rejestrowe

Numer KRS: 0000044484

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

NIP: 584-10-21-552

Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń:
Zezwolenie nr 309/98 wydane 16.02.1998 r. przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

Oferta

projects promo

Zajmujemy się

pośrednictwem ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej, budowlanych, komunikacyjnych, finansowych i innych majątkowych, a także grupowych ubezpieczeń na życie.

Działamy na

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz naszego Klienta, dążąc do uzyskania optymalnej zindywidualizowanej ochrony ubezpieczeniowej za rozsądną cenę.
projects promo

Ochrona danych osobowych

POL Brokers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 14/4, jako administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz aby w toku prowadzonej działalności spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisów RODO.

Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu ustalić, w jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z odpowiednią wersją klauzul informacyjnych.